Pony Power voor Kids

De cursus Pony Power voor Kids is ontwikkeld voor kinderen in de leeftijd vanaf 6 jaar. Het jonge schoolgaande kind ontwikkelt zich in rap tempo. Het schoolsysteem, de omgeving en de maatschappij leggen al een flinke druk op het kind.

We zien een steeds grotere behoefte ontstaan aan extra begeleiding, naast het reguliere aanbod, voor kinderen in deze leeftijdsgroep.

De cursus richt zich met name op het ontwikkelen van een aantal belangrijke vaardigheden voor het kind.

Zo ondersteunt onze leermethode het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en meer zelfvertrouwen. We werken aan het herkennen van de eigen comfort zone en het bewaken van de grenzen. De IK-boodschap helpt het kind om duidelijk te kunnen maken wat het wel of juist niet wil, en om dit op adequate manier met leeftijdsgenootjes te kunnen communiceren.

Doordat de cursus met hulp van pony's wordt gegeven, leren de kinderen op een hele prettige, praktische manier over de inhoud van de thema's. Elk stuk theorie wordt gekoppeld aan één of meer praktische oefeningen met de pony's. Leren is leuk! Kinderen zien hoe de lesstof in de praktijk werkt. Wat werkt wel en wat werkt niet. We zien hierdoor een zeer positieve enthousiaste houding bij de kinderen ontstaan en in enkele weken groeien ze figuurlijk in hun welbevinden en sociale vaardigheden.

Kinderen die deelnemen aan de cursus Pony Power voor Kids leren op zichzelf te vertrouwen, gedrag van zichzelf en van anderen te begrijpen en ze durven hun grenzen te verleggen.