"Angst is een reactie om dichter bij de waarheid te komen"

— Onbekend