Equine Assisted Coaching (EAC)

Equine Assisted Coaching is een coaching methodiek waarbij paarden ingezet worden om cliënten (coachees) de gelegenheid te geven ervaringsgericht te leren en te profiteren van de feedback die een paard daarbij kan geven. Een paard is een kuddedier, denkt niet in (ver) oordelingen en is uiterst gevoelig voor signalen die een ander – bewust of onbewust - geeft. Een paard reageert. En dat roept reactie op. Deze interactie, zo nodig ondersteund vanaf de zijlijn door de coach, geeft u een bevestiging van wat u onbewust allang 'weet'.

Het gaat tijdens Equine Assisted Coaching om de ervaringen met het paard:

  • Wat doet dat bij mij?
  • Herken ik dat?
  • Wat gebeurt er dan precies?
  • Ben ik daar blij mee of wil ik er iets aan veranderen?

De ervaringen met het paard zijn een metafoor voor ervaringen in het dagelijkse leven.

Er wordt niet op de paarden gereden, de oefeningen zijn zogenaamde ‘grondoefeningen’. Het is duidelijk dat het welzijn van het paard tijdens de Equine Assisted Coaching een centraal gegeven is: er wordt respectvol met het paard omgegaan. Zoals ook respectvol omgegaan wordt met de coachee en zijn/haar coachvraag.

Waarom paarden?

Paarden zijn kuddedieren.

Om te overleven is het essentieel dat ze goed leiderschap onmiddellijk herkennen. Het is voor hen van levensbelang om samen te werken, maar wel binnen een duidelijke orde. Voor ons mensen is dit niet altijd zo vanzelfsprekend. We kunnen dus op dit gebied van hen leren.

Paarden zijn prooidieren.

Het is daarom essentieel voor hen om alert en gericht te zijn op hun omgeving en signalen binnen de kudde. Ze zijn uiterst sensitief en gevoelig voor dat wat niet klopt of dat wat ontbreekt. Gedrag wat niet helemaal ‘klopt’ (congruent is) wordt direct door hen herkend en zij reageren daarop. Paarden kunnen ons zo helpen om authentiek te zijn en de eigen kracht te ontdekken.

Hierdoor zijn paarden bij uitstek geschikt om ons te helpen bij persoonlijke ontwikkeling, organisatieontwikkeling en leiderschap.

Equine Assisted Coaching is ervaringsgericht.

De coach faciliteert het leerproces, door steeds te proberen de leerervaring aan te bieden die de cliënt in de gelegenheid stelt te leren wat nodig is. Het paard neemt voor het grootste deel de rol van coach op zich . Door de bewegingen van het paard en door interpretatie van de coachee van deze beweging, ontstaan reflectiemomenten.

Tijdens de reflectiemomenten van de sessie helpt de coach de cliënt om de ervaring bewust te krijgen en tot inzichten, gevoelens en emoties te komen die tot dan onbewust waren. De cliënt kan vervolgens experimenteren met nieuw gedrag- in contact met het paard- en opnieuw ervaren. Ervaren in plaats van te blijven praten over.....

Equine Assisted Coaching is een oplossingsgerichte methode.

De coach richt zich in de sessie niet zozeer op de oorzaken die ten grondslag liggen aan de coachvraag (belemmering), maar vooral op hoe dat in het hier en nu van invloed is en wat de cliënt daar in de toekomst mee wil. Het uitgangspunt van Equine Assisted Coaching is dat de cliënt deze oplossing voor zijn of haar coachvragen (belemmeringen) zelf in zich heeft.

Equine Assisted Coaching is cliëntgericht en non directief.

Het inzicht van de cliënt staat centraal. De rol van de coach is faciliterend en non directief (zonder een vastgestelde richting op te leggen) Door de integratie van diverse technieken, zoals intuïtieve coaching, systemisch werk en voice dialogue kan de therapeut afstemmen wat nodig is en daarmee het ervaringsleren van de cliënt verdieping geven.

Persoonlijke begeleiding speelt zich af in een breed en grijs gebied, gradueel verlopend van coaching via counseling en psychotherapie naar psychiatrie. Equine Assisted Coaching wordt op ieder punt van deze schaal ingezet.

Deze methode is daardoor zeer breed inzetbaar bij zowel:

Hoogveld Coaching bestaat uit 1 vaste therapeut (Coach) en 4 paarden, onze professionele hulpcoaches. Tevens maakt Hoogveld Coaching gebruik van de expertise van collegae coaches, welke ingezet kunnen worden om ondersteuning te kunnen geven bij coaching van grotere groepen en voor (benodigde) aanvulling van coaching methodieken. Hierdoor blijft de kwaliteit en (emotionele) veiligheid gewaarborgd.


"Door je te ont-doen van al je moeten, ont-moet je jezelf"

— Onbekend