Competentie coaching

Een organisatie ontwikkelt zich door zijn medewerkers. Maar hoe ontwikkelen medewerkers zich, via competenties kunnen medewerkers specifiek aan bepaalde ontwikkelingen werken.

Veel mensen weten "ongeveer" wel wat het is, maar wanneer je zoekt naar een definitie van 'competentie', kom je er verschillen tegen. Daarom hier eerst in het kort. Wat is nu eigenlijk een competentie? En welke competenties zijn er?

Iedereen beschikt over aangeboren capaciteiten en talenten.... Bijvoorbeeld klantgerichtheid, leiderschap, samenwerken...
Iedereen doet tijdens zijn leven kennis op en leert vaardigheden aan.... Iedereen bepaalt zijn of haar eigen houding en gedrag....

Wanneer je deze 3 factoren bij elkaar optelt, heb je het over een competentie. Competenties zijn vaardigheden, kennis en gedragselementen die een persoon in een (werk)situatie effectief doen functioneren. De vereiste competenties voor medewerkers zijn afgeleid van de kern-competenties van een organisatie. Kern-competenties zijn datgene wat nodig is om de missie van een organisatie te kunnen verwezenlijken. Competenties zijn dus erg afhankelijk van waar de organisatie voor staat of wil staan.

Ieder mens beschikt automatisch over competenties. Alleen is bij de één een competentie meer ontwikkeld dan bij de ander! Toch kan iemand altijd blijven werken aan de ontwikkeling van zijn of haar competenties.

In veel organisaties komen competenties terug in elk functieprofiel en functioneringsgesprek om aan te geven wat er van medewerkers verwacht wordt.

Voorbeelden van competenties zijn:

  • Samenwerken
  • Presenteren
  • Overtuigingskracht
  • Grenzen stellen
  • Conflicten hanteren
  • Leren omgaan met weerstand
  • Klantgerichtheid
  • Communicatie
  • Leidinggeven

Competentie coaching richt zich op de professionele ontwikkeling van mens en organisatie.

Een competentie coaching kan helpen om doelgericht met 1 of meerdere competenties aan de slag te gaan. Waardoor je hiermee succesvoller zal worden en meer voldoening uit je werk te haalt.

Een competentie coaching maakt een vergelijk tussen het competentieprofiel van de organisatie in de functie die je bekleed (of de functie die je wilt gaan bekleden) en je eigen competenties. Beide onderdelen zijn input en zorgen voor een doelgerichte manier van competentieontwikkeling. Vanuit dit perspectief wordt een toekomstplan opgesteld om de benodigde competenties te ontwikkelen.