Het coachtraject ziet er over het algemeen als volgt uit:

 • Als u voor het eerst voor komt, krijgt u een kennismakings-, oriëntatiegesprek, waarin onder andere de werkwijze van Equine assisted coaching besproken wordt en een intake plaatsvindt om antwoord te krijgen op je vragen over coaching en te ervaren wat de coach voor jou kan betekenen. Aansluitend bespreken we onze verwachtingen en te behalen doelen uit.
  Het coachtraject bevat ongeveer 8 coachgesprekken van gemiddeld 1.5 uur. Meestal 1 keer in de 2 weken (afhankelijke van de vraag en noodzaak zijn minder of meer gesprekken mogelijk.
 • De coachsessies zijn gericht op het hier en nu. Alles wat zich aandient tijdens de coaching, geeft richting aan het coachproces.
 • Kenmerkend voor de werkwijze van Equine assisted coaching is, dat er altijd een relatie wordt gelegd, tussen wat jij wilt in je dagelijkse leven-werk en wie jij bent als persoon. Dat levert reflectie en zelfkennis op, die oplossingen biedt voor terugkerende patronen en vragen.
  Andere kenmerken van Hoogveld Coaching zijn:
  • Ervaringsgericht;
  • Oplossingsgericht;
  • Cliëntgericht;
  • Non-directief.
 • Door praktische oefeningen en opdrachten met (en zonder)het paard wordt gewerkt aan je doelstelling(en). Ieder mens is uniek en daarom zijn onze coachtrajecten altijd maatwerk.
  De inhoud en werkvorm die het meest optimale effect heeft voor jou, wordt aangeboden.
 • Halverwege het coachtraject analyseren we waar je staat. Zijn er nog zaken die vertraging geven in uw ontwikkeling, is de coachvraag nog relevant en lukt het om de nieuw gekregen inzichten te integreren in uw dagelijks leven? Daar waar nodig passen wij de doelstelling aan, zo blijven wij continu oplossingsgericht werken.
 • Wanneer de doelen behaald zijn, eindigen we met een evaluatiegesprek waarin we duidelijke doelen voor de toekomst stellen.
 • Als de coachee het nodig acht, is het mogelijk een nieuw coachtraject aan te gaan of het traject met enkele gesprekken te verlengen.
 • De coaching vindt plaats in de praktijk van Hoogveld Coaching op de Uilenburgsestraat 11 in Heteren, maar wordt ook op locatie gehouden.

Uitgangspunten voor de coaching zijn:

 • Alle coachgesprekken / sessies zijn vertrouwelijk. Over de inhoud ervan wordt niets met derden besproken zonder nadrukkelijke toestemming van de coachee.
 • Dat de coachee zelf verantwoordelijk is voor zijn toekomst en dat deze voor een groot deel zelf kan beïnvloeden.
 • Dat de coachee, met ondersteuning van de coach, zijn eigen coachvraag en leerdoelen kan bepalen.
 • Dat de onafhankelijke coach de coachee meer mogelijkheden geeft om zich open te stellen en daardoor een betere kans op ontwikkeling heeft.
 • Alle opdrachten en oefeningen gebeuren naast het paard en op de grond, er wordt niet op de paarden gereden.
 • Dat een goede klik tussen coach en coachee essentieel is voor een geslaagd coachtraject.

Het coaching traject kort samengevat.

Tijdens de coaching zullen coach en coachee vooral knelpunten, ervaringen, structureren en gedachtepatronen onderzoeken om vervolgens te experimenteren met mogelijke oplossingen voor effectiever gedrag. Dit zal gaan aan de hand van reflectiemomenten, ingebrachte vragen, modellen en opdrachten van de coach en nieuwe inzichten van de coachee. Er zal zowel gewerkt worden aan de mentale thema’s die naar voren komen als de vaardigheden van de coachee.


"Eenvoud is een sleutel van wijsheid. Die vind je in je hart niet in je hoofd"

— Patrick Mundus