Het traject ziet er over het algemeen als volgt uit:

 • Als u voor het eerst voor komt, krijgt u een kennismakings-, oriëntatiegesprek, waarin onder andere de werkwijze besproken wordt en een intake plaatsvindt om antwoord te krijgen op je vragen en te ervaren wat de therapeut voor jou kan betekenen. Aansluitend spreken we onze verwachtingen uit en de te behalen doelen.
  Het traject bevat ongeveer 12 sessies van gemiddeld 1.5 uur. Meestal 1 keer in de 2 weken (afhankelijke van de vraag en noodzaak zijn minder of meer gesprekken mogelijk).
 • De sessies zijn gericht op het hier en nu. Alles wat zich aandient tijdens de sessie, geeft richting aan het proces.
 • Kenmerkend voor de werkwijze van Praktijk Hoogveld is, dat er altijd een relatie wordt gelegd, tussen wat jij wilt in je dagelijkse leven-werk en wie jij bent als persoon. Dat levert reflectie en zelfkennis op, die oplossingen biedt voor terugkerende patronen en vragen.
  Andere kenmerken van Praktijk Hoogveld zijn:
  • Ervaringsgericht;
  • Oplossingsgericht;
  • Cliëntgericht;
  • Non-directief.
 • Door praktische oefeningen en opdrachten met (en zonder) het paard wordt gewerkt aan je doelstelling(en). Ieder mens is uniek en daarom zijn onze trajecten altijd maatwerk.
  De inhoud en werkvorm die het meest optimale effect heeft voor jou, wordt ingezet.
 • Halverwege het traject analyseren we waar je staat. Zijn er nog zaken die belemmering geven in je ontwikkeling, is de hulpvraag nog relevant en lukt het om de nieuw gekregen inzichten te integreren in je dagelijks leven? Daar waar nodig passen wij de doelstelling aan, zo blijven wij continu oplossingsgericht werken.
 • Wanneer de doelen behaald zijn, eindigen we met een evaluatiegesprek.
 • Als de cliënt het nodig acht, is het mogelijk een nieuw traject aan te gaan of het traject met enkele gesprekken te verlengen.
 • De sessies vinden plaats bij Praktijk Hoogveld op de Uilenburgsestraat 11 in Heteren, maar kunnen ook op locatie worden gehouden.

Uitgangspunten voor het traject zijn:

 • Alle gesprekken / sessies zijn vertrouwelijk. Over de inhoud ervan wordt niets met derden besproken zonder nadrukkelijke toestemming van de cliënt.
 • Dat de cliënt zelf verantwoordelijk is voor zijn toekomst en dat deze voor een groot deel zelf kan beïnvloeden.
 • Dat de cliënt, met ondersteuning van de therapeut, zijn eigen hulpvraag en leerdoelen kan bepalen.
 • Dat de therapeut de cliënt meer mogelijkheden geeft om zich open te stellen en daardoor een betere kans op ontwikkeling heeft.
 • Als bij de opdrachten en/of oefeningen de paarden worden ingezet, dan gebeuren deze altijd naast het paard en op de grond, er wordt niet op de paarden gereden.
 • Dat een goede klik tussen therapeut en cliënt essentieel is voor een geslaagd traject.

Het traject kort samengevat.

Tijdens de sessie zullen therapeut en cliënt vooral knelpunten, ervaringen, structureren en gedachtepatronen onderzoeken om vervolgens te experimenteren met mogelijke oplossingen voor effectiever gedrag. Dit zal gaan aan de hand van reflectiemomenten, ingebrachte vragen, modellen en opdrachten van de therapeut en nieuwe inzichten van de cliënt. Er zal zowel gewerkt worden aan de mentale thema’s die naar voren komen als de vaardigheden van de cliënt.


"Als je in je geest investeert, wordt je lichaam vanzelf beter beheerd!"

— Midas Dekkers