Cognitieve (gedrags) Therapie

Cognitieve gedragstherapie is een vorm van psychotherapie. Bij deze therapie onderzoekt iemand samen met de therapeut wat zijn of haar denkgewoonten zijn. De therapeut leert iemand vervolgens de gedachten die niet helpen en hem of haar slecht laten voelen om te buigen naar ‘helpende’ gedachten.

Meer zelfredzaamheid:

Het doel van cognitieve gedragstherapie is het aanleren van helpende denkpatronen. Als mensen namelijk hun manier van denken veranderen, dan verandert ook hoe zij zich voelen.

Wat is cognitieve gedragstherapie?

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is voortgekomen uit gedragstherapie en cognitieve therapie. Bij gedragstherapie ligt de nadruk op het veranderen van gedragspatronen die psychische en emotionele problemen in stand houden. Bij cognitieve therapie ligt de nadruk op het veranderen van je manier van denken en interpreteren. Een CGT behandeling is meestal kortdurend en klacht- of probleemgericht.

Voor wie is cognitieve gedragstherapie geschikt?

CGT kan worden toegepast bij allerlei soorten klachten die met denken en voelen te maken hebben.

Gedachten en gevoelens onderzoeken met G-schema’s

Bij CGT wordt vaak gebruikt gemaakt van een G-schema. Een schema waarmee je bepaalde gedachten en gevoelens op een gestructureerde manier kunt onderzoeken.

Een G-schema bestaat standaard uit 5 G’s: Gebeurtenis, Gedachten, Gevoelens, Gedrag en Gevolg.

  • Gebeurtenis: Wat gebeurde er? Waar was je? Met wie?
  • Gedachten: Wat dacht je en ging er door je hoofd? Wat vond je van de gebeurtenis?
  • Gevoelens: Wat voelde je?
  • Gedrag: Wat deed je (of juist niet)? Hoe reageerde je?
  • Gevolg: Wat was het gevolg van wat je deed, of hoe je reageerde?

"Leven is niet wat het moet zijn. Het is wat het is. Hoe je er mee omgaat is wat het verschil maakt"

— Virginia Satir